ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ

Eğitimi Satın Al
ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİ SERTİFİKA KURSU 2021

e devlet sistemigecerli sertifikahizli egitimguvenli odeme

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
İSG Uzman ve adayları,
Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen uzmanlar katılabilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ ALAN KİŞİLERİN GÖREVLERİN NELERDİR?

-Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat özel öğretim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, yangın, konaklama pansiyon mevzuatı bilgisine sahip olmaları, Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,
-Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası ile Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,
-Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,
-Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,
-Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası ile Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,
-Personel iş planı hazırlamaları,
-Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Sosyal etkinlikleri planlamaları,
-Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşması ve Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmalarını sağlamaları,
-Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
-Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
-Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası Eğitimi ile Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları, Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ VE BELGELENDİRME  SÜRECİ NEDİR?

1- Eğitime giriş yapılarak sonra asenkron (canlı olmayan) bir eğitim süreci başlatılmış olur.
2- Hazırlanmış olan eğitim içerikleri ile eğitim sonu değerlendirme sınavına katılım sağlanır.
3- Değerlendirme sınavı başarıyla tamamlanır.
4- Tamamlanan sınav sonucunda sınav sahibinin bilgileri ile e-devler sistemine sertifika entegre edilir.
5- Sertifika sahibi kişi e-devlet üzerinden sertifikasına ömür boyu geçerli olacak şekilde sahip olur.

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

1- Web sitemiz üzerinden sırasıyla sepete ekle, başvuru, ödeme aşamalarını tamamlayınız.
2- Almış olduğunuz eğitime giriş yapınız.
3- Eğitim sonunda bulunan sınava giriş yaparak sınavı başarı ile tamamlayınız.
4- Başarıyla tamamlanan sınavdan sonra ‘Sertifika Talep Formunu’ doldurup iletiniz.
5- Sertifikanız eğitim bitiminden sonra en geç 2 iş günü içerisinde e-devlet sisteminize eklenmiş olacaktır.

Paylaş;

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

1
Tanım ve Kavramsal Çerçeve
2
İletişim Kavramı
3
Halkla ilişkiler- İletişim İlişkisi
4
Halkla ilişkilerde İletişim Süreci
5
Halkla ilişkilerde İletişimin Özellikleri
6
Halkla İlişkilerde İletişimin İşlevleri
7
Halkla İlişkilerde İletişimin Unsurları
8
Halkla İlişkilerde İletişim Türleri

KRİZ ve RİSK YÖNETİMİ

1
Kavramsal Çerçeve
2
Doğru ve Yeterli Bilgi Akışı Sağlama
3
Göze Alınacak Risk Miktarını Belirleme
4
Erken Uyarı Sistemleri Oluşturma
5
Krize Karşı Önleyici Planlama Yapma
6
Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler
7
Risk Sebepleri
8
Risk Yönetimi

ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM ORTAMININ DÜZENLENMESİ ve REHBERLİK HİZMETİ

1
Özel Eğitimin Tanımı
2
Kaynaştırma Nedir?
3
Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Nedir?
4
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (REM) Nedir?
5
Yetersizlik/Engel Türleri
6
Engelli Bireylere Karşı Tutumların Değiştirilmesi

KİŞİSEL BAKIM VE SANİTASYON

1
Temizlik ve Hijyen Arasındaki Fark Nedir?
2
Besin Hijyeni
3
Kişisel Hijyen

ÂDÂB-I MUÂŞERET KURALLARI

1
Âdâb
2
Âdâb-ı Muaşeret
3
Konuşma Âdâbı
4
Telefonda Konuşma Âdâbı
5
Toplantı Âdâbı

MESLEKİ ETİK

1
Etik Kavramı
2
Mesleki Etik
3
Etik İlkeleri
4
Meslek Etiğinin Beş Temel İlkesi
5
Yöneticilerin Çalışanlarına Karşı Etik Sorumlulukları
6
Etik Dışı Davranışlar

KONAKLAMA VE PANSİYON MEVZUATI

1
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Mevzuatı
2
Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi
3
Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler
4
Ad Verme
5
Kurum Kontenjanı
6
Kurum nakli
7
Yerleşim Planı ve kontenjan değişikliği
8
Kurum binalarının kullanılması
9
Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler
10
Defter ve kayıtlar
11
Öğrenci kayıt işlemleri
12
Kurumlarda geçici barınma
13
Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi
14
Personel
15
Denetleme sonuçlarının kuruma bildirilmesi
16
Görevden uzaklaştırma
17
Kurumların geçici kapatılması ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi
18
Ortak hükümler
19
Kurumlara ilişkin geçiş hükümleri
20
Kurumların açılışı
21
Yerleşim Planı
22
Yatakhane, çalışma odası, kütüphane ve diğer bölümlerin pencere alanı
23
Tavan yüksekliği
24
Kurumların öğrenci kontenjanları
25
Yatakhane ve çalışma odası kapıları
26
Öğrenci yurtları
27
Öğrenci pansiyonları
28
Diğer hususlar
29
Yatakhane/yatak alanı kullanım esasları
30
Yemek hizmeti
31
Temizlik hizmetleri
32
Isınma ve iklimlendirme
33
Öğrencinin çalışma ortamları
34
Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler
35
Güvenlik hizmetleri
36
Yönetici ve personelin görevleri
37
Mevcut Kurumlar

YÖNETİM SÜREÇLERİ

1
Karar Verme
2
Planlama
3
Örgütleme
4
İletişim
5
Denetleme

SAĞLIKLI BESLENME HİZMETİ

1
Besin Grupları
2
Sağlıklı Beslenme Önerileri

BARINMA HİZMETİ

1
Barınma Hizmeti Ücreti ve Yükümlülükler
2
Defter ve Kayıtlar
3
Öğrenci Kayıt İşlemleri
4
Kurumlarda Geçici Barınma
5
Öğrencinin Kurumdan İlişiğinin Kesilmesi
6
Kurumlarda Barınma Süresi ve Yaş Gruplarına Göre Düzenlemeler
7
Kurumlara Giriş ve Çıkış Evci İzni
8
Nöbet Hizmetleri
9
Personel
10
İzin
11
Ödül
12
Görevlendirme
13
Genel Müdür ve Yöneticiler

YÖNETİCİLİK VE PLANLAMA

1
Yöneticilik ve Planlama

AİLE İLE İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

1
Aile tutumları
2
Ergenler ile İletişim ve Ailenin Rolü
3
Ergen Çocuğumuza Nasıl Davranmalıyız
4
Çatışma Tanımı ve Çatışma Türleri

DEPREM GÜVENLİĞİ

1
Deprem
2
Depremin Etkileri

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKKINDA YÖNERGE

1
Genel Hükümler
2
Kurumların Açılışı, İnceleme Raporları, Yerleşim Planı ve Kontenjan Belirlenmesi
3
Kurumların Bölümleri
4
Kurum Çalışma Usul ve Esasları
5
Kurum Personelinin Görevleri

DEĞERLENDİRME SINAVI

1
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği
8 soru
Sertifikalar Eğitim Sonunda Alındığı Tarihten İtibaren Ömür Boyu Geçerli Sayılmaktadır.
Sertifikalarınız E-Devlet Sistemine İşlenecektir. İşlem sonunda E-Devlet Üzerinden İndirerek Hem Elektronik Ortamda Hem de Somut Olarak Kullanım Sağlayabilirsiniz.
E-Devlete İşlenen Belgelerde Sınav Sonucu Ya da Eğitim Durumu Hakkında Bir Bilgi Verilmemektedir.
Eğitim Sonunda Sınav Bitimiyle Beraber İsterseniz Telefon Numaralarımızdan İsterseniz Mail Adresimizden İletişime Geçerek Konu İle İlgili Sağlıklı Bilgi Elde Edebilirsiniz.
Almış Olduğunuz Sertifika Hem Kamu Kurumlarında (Devlet İşletmelerinde) Hem de Özel Kurumlarda Geçerlidir.

ALMIŞ OLDUĞUNUZ TÜM EĞİTİM SONU SERTİFİKALARI İLGİLİ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLI OLUP AYNI ZAMANDA E-DEVLET SİSTEMİNİZE İŞLENMİŞ OLARAK TARAFINIZA SUNULACAKTIR.0
    0
    Sepetim
    Henüz sepetiniz boş. Eğitim satın alabilmek için Online Kurslar kısmından dilediğiniz sertifika modülünü ekleyebilirsiniz.